อาศรม บารมีครูประสิทธิ์ (บารมีพระเพชรฉลูกัฑณ์)

http://ohmprahmayen.circlecamp.com

ยินดีต้อนรับเข้าซู่เว็บไซต์โอม พรหมญาณ ohm promayarn           อาศรม บารมีครูประสิทธิ์ จ.ปทุมธานี   (บารมีพระเพชรฉลูกัณฑ์)  น้อมสืบสานบารมีครูเป็นอาจาริยะบูชา
 
งานไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปี 2556 อาจารย์สรรค์ คงเวทย์ จ.อ่างทอง
                               

 

 
 

ปู่เจ้าสมิงพรายได้ลงประทับ ณ กายอ.สรรค์ คงเวทย์ ตอนบวงสรวงไหว้ครู บูรพาจารย์ ประจำปี 2556

 
 
รูปพระเพชรฉลูกัณฑ์ (ปางเสมอเถร) อาศรม บารมีครูประสิทธิ์ จ.ปทุมธานี (บารมีพระเพชรฉลูกัณฑ์)
                               
อาศรม บารมีครูประสิทธิ์ จ.ปทุมธานี (บารมีพระเพชรฉลูกัณฑ์)
 
อาศรม บารมีครูประสิทธิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2553 ก่อตั้งโดย โอม พรหมญาณ
 
และครอบครัวเดิมทีใช่ชื่อว่า สำนักดูดวง โอม พรหมญาณ แต่พอเวลาผ่านได้ก็ได้
 
เปลี่ยนชื่อเป็น อาศรม บารมีครูประสิทธิ์ ชื่อเต็มๆก็คือ อาศรม บารมีครูประสิทธิ์
 
จ.ปทุมธานี (บารมีพระเพชรฉลูกัฑณ์) อาศรม บารมีครูประสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้าน
 
กฤษณาเฮ้าคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 
 
โอม พรหมญาณ
 
พระฤาษีตาไฟ เปิดจักรวาล 108
                               
 

พระฤาษีตาไฟ เปิดจักรวาล 108 

 
 
โอม พรหมญาณ ohm promayarn

 

อาศรม บารมีครูประสิทธิ์

อาศรม บารมีครูประสิทธิ์

 

ผมไม่ใช่ร่างทรง และผมไม่ได้วิเศษ ไปกว่าใคร ผมเป็นแค่คน

 

 

ธรรมดา เหมือนคนทั้งหลายที่ผมเกิดมาแล้วทำไมถึงมีปู่ผมเชื่อว่า

 

 

ผมกับท่านชาติที่แล้วหรือชาติใดก็ตามอาจจะเคยมีความสัมพันธ์

 

 

ต่อกัน ชาตินี้ผมเลยเกิดมาเพื่อช่วยคนและใครที่ถามว่า ผมเป็น

 

 

ร่างทรงเหรอจง หยุดถาม เพราะบางคนคิดว่าคนที่ใส่เสื้อขาวหรือ

 

 

ใส่ประคำก็เป็นร่างทรงจริงๆแล้วผมเป็นที่เดินตามแนวทางของ

 

 

ครูบาอาจารย์และหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่า

 

การทรงไม่ใช่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริงหรือทำให้มีความสุขที่

 

แท้จริงได้

ผมไม่ใช่เทวดา ผมเป็นแค่คนธรรมดาเหมือนทุกคนที่มาดูดวงผม

 

แค่พอมีความรู้ในการดูดวงติดตัวมา คนที่เข้ามาหาผมอาจจะไม่

 

ได้ศัทธาในตัวผมอาจจะศัทธาในตัวครูบาอาจารย์ของผมเขาถึง

 

มาหา ใครที่จะมาลองของไม่ต้องมาหลอกเสียเวลาผมไม่ได้

 

เก่งอย่าที่คุณคิดผมมีครูบาอาจารย์ช่วยถึงทำได้ 

 
 
 พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปี 2556 อาจารย์สรรค์ คงเวทย์

 

.
 

ขอเชิญร่วมทำบุญ

 

ณ อุทยานองค์พระฤาษีตาไฟ เปิดจักรวาล 108

 

 ณ สำนักอาจารย์สรรค์ คงเวทย์  จ.อ่างทอง

 
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุทยานองค์พระฤาษีตาไฟ เปิดจักรวาล 108 ณ สำนักสักยันต์อาจารย์สรรค์ คงเวทย์ จ.อ่างทองและขอเรียนเชิญผู้มีจิตศัทธาต่อองค์บรมครูปู่ฤาษีตาไฟร่วมทำบุญถมที่ดินคันรถละ 550 บาท พิเศษ ผู้ที่ร่วมทำบุญจะได้รับวัตถุมงตลจากท่านอาจาย์สรรค์ คงเวทย์ ท่านละ 1 ชุด        ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศัทธาต่อ องค์บรมครูปู่ฤาษีตาไฟร่วมซื้อแผ่นหินศิลาแลงเพื่อปูรอบฐานองค์ปู่ฤาษีตาไฟ ร่วมทำบุญตารางเมตรละ 600 บาท พิเศษ ผู้ที่ร่วมทำบุญจะได้รับวัตถุมงตลจากท่านอาจาย์สรรค์ คงเวทย์ ท่านละ 1 ชุดสามารถ รวมสมทบทุน ได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง เลขที่บัญชี 122-132193-5 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักฯอาจารย์สรรค์ คงเวทย์035 - 870 945 086-0150-245 อาจารย์สรรค์ คงเวทย์
 

อุทยานองค์พระฤาษีตาไฟ เปิดจักรวาล 108 จ.อ่างทอง

 
 
ประมวลรูปภาพการสร้างพระฤาษีตาไฟ เปิดจักรวาล 108
 
 ณ สำนักฯอาจารย์สรรค์ คงเวทย์
 
ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

 

 

 

 ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศัทธาต่อองค์บรมครูปู่ฤาษีตาไฟ

ร่วมซื้อแผ่นหินศิลาแลงเพื่อปูรอบฐานองค์ปู่ฤาษีตาไฟ

ร่วมทำบุญตารางเมตรละ 600 บาท พิเศษ ผู้ที่ร่วมทำบุญจะได้รับ

วัตถุมงตลจากท่านอาจาย์สรรค์ คงเวทย์ ท่านละ 1 ชุด


 
 
Facebook Fanpage
 
ช่องวีดีโอของโอม พรหมญาณ

ช่องวีดีโอของโอม พรหมญาณ

พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปี 2556
 
อาจารย์สรรค์ คงเวทย์
 
 

งานบูชาครู ประจำปี 2556 โอม พรหมญาณ